• Smilies are: (gorilla#)(goeyes#)(gohearts#)(gopeel#)(gonosepick#)(gopuke#)(gorage#)(gothumbs#)(gobrush#)(gotongue#)(godark#)(goback#)(goback2#)
  • Limited Pawns: