• Smilies are: (kandle#)(kandback#)(kandhehe#)(kandmad#)(kandwink#)(kandsmile#)(kandsleepy#)(kandlove#)(kandcry#)(kandd#)(kanddizzy#)(kanddead#)
  • Limited Pawns: