• Smilies are: (kangel#)(kantired#)(kancloud#)(kanjoy#)(kanroses#)(kanthink#)(kandizzy#)(kancry#)(kanlove#)(kangoo#)
  • Limited Pawns: